Regulament concurs Instagram - “Easter Giveaway”

Art. 1 Organizatorul Concursului
1.1. Societatea S.C Republique Street 9 S.R.L. cu sediul social in Str. Fagului, Nr.32, Brasov inregistrata la Registrul Comertului cu nr J8/786/2019, CUI40629922 organizează concursul intitulat “Easter Giveaway”
1.2. Prezentul regulament reprezinta ansamblul conditiilor si normelor stabilite de S.C Republique Street 9 S.R.L. (Căpșuni Pe Umeraș) privind organizarea si desfasurarea concursului intitulat “Deschidere AFI Brașov”
1.3. Căpșuni Pe Umeraș deține toate drepturile și obligațiile decurgând din calitate de organizator al concursului. Organizatorul este în drept să schimbe conceptul și formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest lucru, anunțând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace.
1.4. Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.
Articolul 2. Organizarea concursului. Mecanismul de concurs.
2.1 Concursul intitulat “Easter Giveaway” este organizat si se desfasoara pe contul de Instagram al Căpșuni pe Umeraș (http//http://www.instagram.com/capsunipeumeras), de pe 8 aprilie 2023 ora 19:00, pana pe 21 aprilie 2023, ora 24:00 Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu varsta peste 16 ani cu domiciliul in Romania pe 21 aprilie, ora 24:00.
2.2. Pentru a participa sau castiga acest concurs, nu este necesara nicio achizitie de produse din magazinele Căpșuni pe Umeraș.
Participarea la concursul mai sus mentionat, presupune ca fiecare concurent sa dea « comment » la postare cu produsul preferat de pe website Capsuni pe Umeras si follow profilului @capsunipeumeras. Concursul se va incheia in data de 21 aprilie 2022, la ora 24:00, ia castigatorul va fi anuntat pe 22 aprilie, după ora 10:00, prin tragere la sorti.
Articolul 3. Participantii la concurs
3.1 La concursul intitulat “Easter Giveaway” , poate participa orice persoana fizica care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania, care a implinit varsta de 16 ani anterior datei de inscriere in concurs.
3.2 Prin inscrierea la Concursul “Easter Giveaway” , fiecare participant accepta si este de acord in mod neconditionat cu toate regulile concursului.
3.3. Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului, rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 2, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 2 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “Easter Giveaway” .
3.4 Se accepta o singura inscriere per persoana.
Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs
4.1 Premiul pus in joc pentru concursul “Easter Giveaway”  consta in 4 vouchere Capsuni pe Umeras in valoare de 500 de lei fiecare.
4.3 Castigatorul concursului va fi verificat daca are o adresa de email si un profil de Instagram valid si daca a respectat regulile Concursului. Potentialul castigator trebuie sa raspunda mesajului Organizatorului concursului, nu mai tarziu de 72 ore de la data postarii anuntului castigatorului. In eventualitatea in care potentialul castigator nu raspunde notificarii Capsuni pe Umeras in timpul specificat, sau adresa si profilul de Instagram nu sunt valabile, un nou castigator va fi ales prin tragere la sorti. Castigatorul alternativ va fi contactat printr-un mesaj privat si va trebui sa raspunda notificarii Organizatorului Concursului, nu mai tarziu de 72 de ore de la data postarii anuntului castigarii premiului.
4.4 Fiecare dintre cei 4 castigatori ai concursului va primi 1 vouchere in valoare de 500 de lei. Voucherul va putea fi folosit doar in locatiile Căpșuni pe Umeraș sau online, până în data de 31 mai 2023.
Organizatorului Concursului isi rezerva dreptul de a inlocui un premiu cu valoarea egala a acestuia, la propria sa discretie, cu exceptia cazului in care acest fapt este interzis prin lege. Organizatorului Concursului poate descalifica un castigator si alege altul aleator, daca premiul nu a fost revendicat. Premiile nu sunt transferabile iar valoare lor financiara nu poate fi revendicata. Organizatorului Concursului nu este obligat sa inlocuiasca premiul la cererea castigatorului, in cazul in care masura nu se potriveste sau produsul nu este conform asteptarilor.
Articolul 5. Taxe si impozite
5.1 Premiul acordat in cadrul prezentului concurs intitulat “Easter Giveaway”  este purtator de impozite si taxe in conditiile stabilite de Codul fiscal a Romaniei sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorilor cetateni beneficiari ai unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia romana.
5.3 Organizatorul concursului va suporta impozitele si taxele stabilite conform Codului fiscal pentru premiile acordate.
5.4 Prin inregistarea la acest concurs, Participantul (i) renunta la orice drept in si pentru orice material prezentat de catre participant in legatura cu acest concurs (inclusiv toate drepturile morale si de autor); (ii) admite si este de acord ca inregistrarile (inclusiv materialul prezentat de catre participant in legatura cu concursul) devin proprietatea Organizatorului si nu va fi returnat; si (iii) garanteaza Organizatorului dreptul absolut de a edita, modifica, publica, exploata si de a folosi inregistrarea, vocea, actiunile, like-urile, numele, materialul biografic, lucrarile scrise, precum si toate celelalte informatii sau materiale pe care participantul le pune la dispozitie sau pot fi puse la dispozitie prin intermediul concursului in orice fel de media, acum cunoscut sau inventat pe viitor, si in orice modalitate, fara alta aprobare.
5.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica acuratetea sau veridicitate oricarei informatii continuta de catre orice inregistrare in concurs. Organizatorul are dreptul, la propria discretie, sa determine daca exista o inregistrare nu este adecvata pentru publicarea pe site sau pentru orice alta lansare publica si daca este in conformitate cu Regulile concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inregistrare in concurs, daca considera ca sunt motive intemeiate sau suspiciuni in acest sens. Deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii cu privire la toate aspectele legate de acest Concurs.
Art. 6. Limitarea raspunderii Organizatorului:
6.1 Organizatorului Concursului si afiliatii sai respectivi, filialele, corporatiile mama, agentiile de publicitate si promovare, precum si totii angajati, actionarii, nu sunt responsabili pentru: orice informatii incorecte sau inexacte de inscriere; erori umane; defectiuni tehnice; esecuri, omisiuni, intreruperi, stergeri, sau defecte ale retelei de telefonie, sistemul online al computerului, echipamentul computerului, servere, providere, sau software, incluzand orice prejudiciu sau deteriorare a calculatorului participantului sau a oricarei persoane cu privire la incapacitatea participarii la acest Concurs; incapacitatea de a accesa site-ul sau incarca informatii sau date; furt, manipulare, distrugere sau acces neautorizat la inscrierea datelor la Concurs care sunt procesate tarziu sau incorrect sau incomplete, sau pierderea telefonului, computerului sau defectiune electronica sau pentru orice alt motiv; erori de printare; sau orice combinatie a acestora. Dovada de a incarca date sau informatii si introducerea lor pe site nu este considerata dovada de livrare sau primire. Intrarile ilizibile, duplicate si incomplete vor fi descalificate. Intrarile sau actele frauduloase, inselatoare sau false fac participantii sa fie neeligibili si toate inregistrarile sau voturile aferente vor fi considerate nule.
6.2. Ca o conditie de participare la Concurs, participantii elibereaza Organizatorul si filialele acestuia, de raspundere, pentru pierderi, daune, pagube, prejudiciu, cost sau cheltuiala, inclusiv orice fel de deteriorare a bunurilor, de vatamare corporala si deces care pot sa apara in legatura participarea la Concurs, sau de detinerea, de acceptare sau de utilizarea premiului sau participarea la orice activitati legate de promovare si a revendicarilor bazate pe drepturile de publicitate, drepturi de autor sau de incalcarea drepturilor de autor, defaimare sau invadare a vietii private si livrare de marfuri.
Art. 7 Prevederi speciale:
7.1 Potentialii castigatori sunt supusi verificarilor Organizatorului. Deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in toate aspectele legate de concurs. Potentialii castigatori trebuie sa respecte Regulamentul de concurs, iar primirea premiilor este conditionata de indeplinirea tuturor cerintelor acestuia. Organizatorul nu este responsabil pentru defectiuni tehnice, de hardware sau software, conexiuni indisponibile sau transmisii de computer incomplete sau modificarile aferente neprevazute, care pot limita capacitatea concurentilor de a participa la Concurs, chiar si din neglijenta Organizatorului. Organizatorul are discretia de a modifica, anula sau suspenda aceast concurs din cauza virusurilor, interventiei umane neautorizate sau a altor cauze dincolo de controlul Organizatorului, menite sa afecteze buna administrare a Concursului, stabilita de la bun inceput. Organizatorul nu este responsabil modificarilor aduse informatiilor de contact ale participantilor. Nicio inscriere falsa sau modificata fata de realitate nu va fi acceptata. Organizatorul decide la propria discretie descalificarea oricarui participant care nu respecta Regulile concursului sau incearca sa manipuleze functionarea Concursului sau are o conduita care este in detrimentul Organizatorului, Concursului sau a oricarui alt participant.
7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea, aceasta apartinand in mod deplin exclusiv participantilor, pentru:
7.2.1. Insusirea in mod ilegal de catre participanti a fotografiilor si nerespectarea drepturilor de autor;
7.2.2. Situatiile in care participantii pun la dispozitie date incorecte sau incomplete de identificare, de natura a conduce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta respectivul participant si deci de a livra premiul;
7.3. Eventualele sesizari legate de desfasurarea Concursului vor fi facute pe adresa Organizatorului de contact@capsunipeumeras.ro pana pe data de 21 aprilie 2023. Sesizarile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.
7.4 Conform cerintelor Regulamentului European de Protectie a Datelor cu Caracter Personal pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Organizatorul prelucreaza datele personale ale Participantilor in calitate de operator de date cu caracter personal.
7.5 Prin participarea la Concurs Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.
Acest Concurs nu este sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook sau Instagram.
Art 8. Legea aplicabila
8.1. Acest Regulament reprezinta un acord intre participant si Organizatorul concursului, guvernat de legislatia romana in vigoare.